Fizyka dla studnetów kierunku budownictwo stacjonarnych studiów inżynierskich prowadzonych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej

Fizyka dla studnetów kierunku budownictwo niestacjonarnych studiów inżynierskich prowadzonych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej

Fizyka dla studentów 1 sem. (stacjonarnych)

Fizyka na platformie wydzialu budownictwa dla studentow studiow niestacjonarnych I rok I sem.