Kurs skierowany do studentów grupy KBI - Geotechnika, studia stacjonarne II stopnia, sem. 3.