Kurs zawiera ogólne informacje o metodach badań we współczesnej geotechnice. Swym zakresem obejmuje zarówno część audytoryjną jak i część doświadczalną związaną z badaniami laboratoryjnymi oraz badaniami polowymi.