Kurs skierowany do studentów grupy KBI - Geotechnika, studia niestacjonarne II stopnia.