Cele i tematyka przedmiotu:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z projektowaniem elementów budowli żelbetowych i metalowych.
Konstrukcje betonowe: stropy płytowo-belkowe, proste tarcze, słupy, płyty dwukierunkowo zbrojone, stropy płaskie, schody,
fundamenty oraz ściany oporowe.
Konstrukcje metalowe: właściwości stali, wyroby hutnicze oraz zachowanie się konstrukcji pod obciążeniem, połączenia spawane,
na śruby, wymiarowanie elementów i połączeń, belki walcowane i blachownice, elementy ściskane osiowo.

"Metodologia Diagnostyki" sem VI w ramach przedmiotu "Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie", st. I stopnia, stac., niestac. i angielskie.