Informacje dla pracowników dotyczące Platformy Zdalnej Edukcji. Pełnomocnik Dziekana ds. Zdalnej Edukacji: dr inż. Marian Łupieżowiec.