Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs

Zestaw materiałów pomocniczych opracowanych na potrzeby zajęć dodatkowych z podstaw technologii BIM (Building Information Modelling) i obsługi środowiska Autodesk Revit.

Kurs obejmuje zagadnienia pokrewne, m.in.: IFC, zagadnienia koordynacji branż, programowanie graficzne i podstawy programowania tekstowego.

Edycja kursu: 2 (2018)

Metody Komputerowe w Teorii Konstrukcji 

kierunek: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
specjalność: Budownictwo Miejskie i Przemysłowe
semestr: 3.
studia: magisterskie, Stacjonarne i Niestacjonarne

Computer Methods in Teory of Structers

specialization: Structural Engineering
degree profile: Civil and Industrial Structures

semester: 3, Master Degree, Stationary