Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs

Metody Komputerowe w Teorii Konstrukcji 

kierunek Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
specjalność Budownictwo Miejskie i Przemysłowe
semestr 3
studia mgisterskie 
Stacjonarne i Niestacjonarne