Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs

Metody Komputerowe w Teorii Konstrukcji 

kierunek: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
specjalność: Budownictwo Miejskie i Przemysłowe
semestr: 3.
studia: magisterskie, Stacjonarne i Niestacjonarne

Computer Methods in Teory of Structers

specialization: Structural Engineering
degree profile: Civil and Industrial Structures

semester: 3, Master Degree, Stationary