Zajecia projektowe z konstrukcji drewnianych w ramach projektu zintegrowanego, 3 semestr studiów dziennych inżynierskich, specjalności BKiI i IPB
Zajecia projektowe z konstrukcji drewnianych w ramach projektu zintegrowanego, 3 semestr studiów dziennych inżynierskich, specjalności KBiI
Przedmiotem kursu są zagadnienia wprowadzające do projektowania konstrukcji drewnianych w podstawowych przypadkach oraz przypadki szczególne.
Przedmiotem kursu są zagadnienia wprowadzające do projektowania konstrukcji drewnianych w podstawowych przypadkach.