Obecnie nie ma możliwości samodzielnej rejestracji. Konto tworzy się samodzielnie w trakcie pierwszego logowania. Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do poczty polsl.
Last modified: Sunday, 22 March 2020, 6:08 PM