Dla wszystkich
1. Platforma Zdalnej Edukacji Wydziału Budownictwa jest prowadzona tylko dla studentów uczęszczających na zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Budownictwa.
2. Konto należy założyć samemu przechodząc ze strony głównej do strony logowania lub klikając tutaj.
3. W profilu użytkownika wymagamy podania prawdziwego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować zablokowaniem lub nawet usunięciem konta.
4. Raz wykorzystany e-mail nie może być użyty powtórnie do rejestracji innego użytkownika.
5. Każda osoba po założeniu konta posiada uprawnienia na poziomie „student”.
6. Osoby z którymi można się kontaktować w sprawie Platformy to: administrator, dr inż. Rafał Krzywoń (mail), tel. 22-62.
7. Konta na które nie logowano się przez ponad 730 dni (2 lata) są usuwane bez ostrzeżenia. Konta, których właściciel jako nazwę użytkownika podał dane niepełne lub fałszywe będą usuwane bez ostrzeżenia.

Dla prowadzących
1. Aby mieć możliwość publikowania własnych materiałów, należy zgłosić się do jednego z administratorów Platformy.
2. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub też drogą e-mailową. Zgłoszenia e-mail’owe tylko za pomocą adresów służbowych (format imie.nazwisko@polsl.pl), wszelkie pozostałe będą odrzucane.

Dla studentów
1. Zapisywanie na kursy odbywa się na zasadach ustalonych przez autorów kursów.
2. Do zapisania na kurs może być potrzebne dodatkowe, jednorazowe hasło – udostępniane przez autora kursu.

Last modified: Tuesday, 23 March 2021, 11:25 AM