Fuels and Combustion

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia z fizyki, które mogą być przydatne studentow Inżynierii Środowiska do zrozumienia przedmiotów specjalistycznych.

Kurs Fizyki dla studentów pierwszego roku kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Podstawy konstrukcji maszyn / Fundamentals of machinery design