Kurs dla studentów Wydziału Chemicznego, kierunek Technologia Chemiczna