Kurs matematyki dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Mechatronika.
Wykład z matematyki dla I semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - zajęcia dla II semestru informatyki (studia stacjonarne).