Kurs zawiera:

  • Kartę przedmiotu, regulamin zaliczenia
  • Materiały na zajęcia 
  • Terminy kolokwiów, egzaminów
- Rozkład zajęć.
- Tematyka wykładu
- Przykładowe zadania które mogą wystąpić:
   - w pierwszym i drugim kolokwium zaliczeniowym,
   - na egzaminie z teorii i z  zadań.