Przedmioty realizowane na VI semestrze makrokierunku Inżynieria Materiałowa.