Przedmioty realizowane na VII semestrze makrokierunku Inżynieria Materiałowa.