Przedmioty realizowane na I semestrze makrokierunku Inżynieria Materiałowa.