Przedmioty realizowane na II semestrze makrokierunku Inżynieria Materiałowa.