Kurs obejmuje m.in. następujące zagadnienia geotechniczne:

- warunki gruntowo-wodne podłoża dla potrzeb budowy i modernizacji dróg,

- badania podłoża gruntowego w geotechnice komunikacyjnej,

- charakterystykę słąbego podłoża gruntowego,

- metody wzmacniania podłoża gruntowego,

- wykonywanie robót ziemnych,

- odwodnienie gruntów,

- parcie i odpór gruntu, stateczność skarp i zboczy.