• During the inter-semester break from 23.02.2024 to 29.02.2024, it is planned to carry out necessary maintenance work on the servers of the Distance Education Platform, which may result in a temporary lack of access to the Platform during the aforementioned period.

  The Distance Education Platform (RJO1) is designed to support the implementation of training at the Library of the Silesian University of Technology.

  Serwis platforma.polsl.pl przetwarza dane osobowe użytkowników, zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób określony w dokumencie o nazwie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

  Rejestracja nowych użytkowników

  • Rejestracja nowych użytkowników przeprowadzana jest automatycznie podczas pierwszego zalogowania się na serwerze Platformy Zdalnej Edukacji Biblioteki Głównej. W tym celu wykorzystywane są dane uwierzytelniające użytkownika z usługi poczty elektronicznej w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl.
  • Studenci logują się na Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Głównej przy pomocy konta utworzonego w systemie SOTS.
  • Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji dostępne są tutaj.
  • Osoby, które nie posiadają kont pocztowych w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl, a są zainteresowane uczestnictwem w kursach przygotowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Śląskiej, proszone są o kontakt w celu ręcznego utworzenia konta przez administratora platformy.


Available courses

Kurs przygotowuje do efektywnego wykorzystywania zasobów Biblioteki w procesie kształcenia na odległość. Prezentuje dostępne zbiory, sposoby wyszukiwania i zasady dostępu. 

Kurs jest przeznaczony zarówno dla studentów jak również dla pracowników naukowych i dydaktycznych oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem zdalnym zbiorów Biblioteki. 

Szkolenie jest dostępne po założeniu konta i zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji i zapisaniu się na ten kurs.