• Serwis platforma.polsl.pl przetwarza dane osobowe użytkowników, zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób określony w dokumencie o nazwie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

    Rejestracja nowych użytkowników

    • Rejestracja nowych użytkowników przeprowadzana jest automatycznie podczas pierwszego zalogowania się na serwerze Platformy Zdalnej Edukacji Biblioteki Głównej. W tym celu wykorzystywane są dane uwierzytelniające użytkownika z usługi poczty elektronicznej w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl.
    • Studenci logują się na Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Głównej przy pomocy konta utworzonego w systemie SOTS.
    • Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji dostępne są tutaj.
    • Osoby, które nie posiadają kont pocztowych w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl, a są zainteresowane uczestnictwem w kursach przygotowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Śląskiej, proszone są o kontakt w celu ręcznego utworzenia konta przez administratora platformy.


Available courses

Kurs przygotowuje do efektywnego wykorzystywania zasobów Biblioteki w procesie kształcenia na odległość. Prezentuje dostępne zbiory, sposoby wyszukiwania i zasady dostępu. 

Kurs jest przeznaczony zarówno dla studentów jak również dla pracowników naukowych i dydaktycznych oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem zdalnym zbiorów Biblioteki. 

Szkolenie jest dostępne po założeniu konta i zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji i zapisaniu się na ten kurs.