Available courses

Przedmiot prowadzony w ramach projektu "Informatyka Przemysłowa".

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z przetwarzaniem oraz wizualizacją danych w przemysłowych systemach komputerowych. Podczas laboratoriów studenci będą mieli okazję zapoznać się m.in ze sposobem tworzenia stacji SCADA na popularnych platformach programowych, z programowaniem paneli operatorskich.

Kurs z przedmiotu Sieci Komputerowe i aplikacje sieciowe

Przedmiot przeznaczony do prezentacji aplikacyjnego podejścia do wykorzystania sterowników PLC.

Technologie informacyjne dla pierwszego roku

Kurs prowadzony na VII semestrze na kierunku Informatyka Przemysłowa

Kurs z MODUŁ ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA dla studentów I stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, (semestr zimowy, rok akademicki: 2019/2020).

Kurs z przedmiotu: Inżynieria jakości dla studentów I stopnia, studiów stacjonarnych, sem. V, kierunek: Inżynieria Materiałowa (semestr zimowy, rok akademicki: 2019/2020).

Kurs z przedmiotu: ZINTEGROWANE I BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA dla studentów II stopnia, studiów stacjonarnych - dualne, kierunek: Inżynieria Materiałowa, specjalność: MATERIAŁY I TECHNOLOGIE W MOTORYZACJI (MiTwM), (semestr zimowy, rok akademicki: 2019/2020).

Kurs z przedmiotu: SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z ELEMENTAMI AUDITU dla studentów II stopnia, studiów stacjonarnych - dualne, kierunek: Inżynieria Materiałowa, specjalność: INŻYNIERIA JAKOŚCI (IJ), (semestr zimowy, rok akademicki: 2019/2020).

Kurs z przedmiotu: moduł materiały inżynierskie - laboratorium dla studentów studiów I stopnia stacjonarnych , kierunek: TM (semestr zimowy, rok akademicki: 2018/2019).


Kurs z przedmiotu: kompozyty i tworzywa polimerowe 

1. dla studentów studiów stacjonarnych  I stopnia na kierunkach:

- informatyka przemysłowa (IP pp -semestr VI letni, rok akademicki: 2018/2019),

- zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP - semestr VI letni, rok akademicki: 2018/2019),

2. dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku:

- zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIPn - semestr VI letni, rok akademicki: 2018/2019)Kurs z przedmiotu: mechanika materiałów dla studentów studiów I stopnia stacjonarnych , 

kierunek: IM, ZIP i IP (semestr zimowy, rok akademicki: 2018/2019)

kierunek IP (semestr letni, rok akademicki 2018/2019)

Kurs z przedmiotu: polimery dla studentów studiów:

-  I stopnia stacjonarnych,  kierunek: inżynieria materiałowa (semestr iV letni 2018/2019)

- I stopnia niestacjonarnych,  kierunek: inżynieria materiałowa (semestr iV letni 2018/2019)

Kurs z przedmiotu: komputerowa grafika inżynierska dla studentów  studiów stacjonarnych I stopnia,, kierunek inżynieria materiałowa, (rok akademicki: 2018/2019 semestr letni ).

Wykład Fizyka C. St. dla studentów Inżynierii Materiałowej (I stopien sem IV).

Przedmiot dla studentów kierunku Informatyka Przemyslowa na studiach pierwszego stopnia

Rok II, semestr 3.

Przedmiot dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa spec. Inżynieria Jakości( studia niestacjonarne).

semestr 1.

Przedmiot dla studentów kierunku ZIP (studia stacjonarne) rok II , semestr 4.oraz ZIP 20( studia niestacjonarne), semestr 4.

Wykład + projekt, IP, sem. 4, lato 2019/2020

Wykład + projekt, IP, sem. 3, zima 2019/2020

Wykład + projekt, ZiP, sem. 5, zima 2019/2020

Wykład + projekt, ZIP, sem. 4, lato 2018/2019 

Wykład + projekt, Inż. Prod., sem. 4, lato 2018/2019

ZIP, III rok, VI semestr, studia niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, II rok, IV semestr, studia niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, II rok, IV semestr, studia stacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, III rok, VI semestr, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, II rok, IV semestr, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018


Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych - Inżynieria Jakości (II edycja), rok akademicki 2019/2020

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych - Inżynieria Jakości (II edycja), rok akademicki 2019/2020

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych - Inżynieria Jakości (II edycja), rok akademicki 2019/2020

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych - Inżynieria Jakości (II edycja), rok akademicki 2019/2020

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych - Inżynieria Jakości (II edycja), rok akademicki 2019/2020