Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Przedmiot prowadzony w ramach projektu "Informatyka Przemysłowa".

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z przetwarzaniem oraz wizualizacją danych w przemysłowych systemach komputerowych. Podczas laboratoriów studenci będą mieli okazję zapoznać się m.in ze sposobem tworzenia stacji SCADA na popularnych platformach programowych, z programowaniem paneli operatorskich.

Kurs z przedmiotu Sieci Komputerowe i aplikacje sieciowe

Kurs prowadzony na VII semestrze na kierunku Informatyka Przemysłowa

Przedmiot przeznaczony do prezentacji aplikacyjnego podejścia do wykorzystania sterowników PLC.

Technologie informacyjne dla pierwszego roku

Kurs z przedmiotu: nowoczesne technologie i materiały - zakres tematyczny kompozyty i tworzywa sztuczne dla studentów I stopnia, studiów stacjonarnych, kierunek: inżynieria materiałowa (semestr VII, rok akademicki: 2016/2017)

Kurs z przedmiotu: technologie wytwarzania dla studentów II stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek: Informatyka Przemysłowa, (semestr zimowy, rok akademicki: 2015/2016).

Kurs z przedmiotu: kompozyty i tworzywa sztuczne dla studentów I stopnia, studiów stacjonarnych, kierunek: inżynieria materiałowa i informatyka przemysłowa (semestr zimowy, rok akademicki: 2016/2017), zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr letni, rok akademicki: 2016/2017)

Kurs z przedmiotu: mechanika kompozytów dla studentów II stopnia, studiów niestacjonarnych, kierunek: Inzynieria Materiałowa, specjalność: Ceramika i Kompozyty (IM CiK), (semestr zimowy, rok akademicki: 2016/2017).

Kurs z przedmiotu: Moduł Jakość dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (semestr letni, rok akademicki: 2016/2017 oraz semestr zimowy, rok akademicki: 2017/2018).

Kurs z przedmiotu: Systemy Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym dla studentów II stopnia, studiów stacjonarnych, kierunek: Inzynieria Materiałowa, specjalność: MATERIAŁY I TECHNOLOGIE W MOTORYZACJI (MiTwM), (semestr zimowy, rok akademicki: 2016/2017).

Kurs z przedmiotu: Systemy Jakości i Audit w Przedsiębiorstwie dla studentów II stopnia, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studiów stacjonarnych, specjalność: Inżynieria Produkcji (IP) i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) oraz niestacjonarnych, specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem (ZP) - (semestr zimowy oraz letni, rok akademicki: 2016/2017).

Kurs z przedmiotu: Inżynieria Jakości dla studentów II stopnia studiów niestacjonarnych, kierunek: Inżynieria Materiałowa, specjalność: Inżynieria Jakości. (semestr zimowy, rok akademicki: 2016/2017).

Wykład Fizyka C. St. dla studentów Inżynierii Materiałowej (I stopien sem IV).

Przedmiot dla studentów kierunku Informatyka Przemyslowa na studiach pierwszego stopnia

Rok II, semestr 3.

Przedmiot dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa spec. Inżynieria Jakości( studia niestacjonarne).

semestr 1.

Przedmiot dla studentów kierunku ZIP (studia stacjonarne) rok II , semestr 4.oraz ZIP 20( studia niestacjonarne), semestr 4.