• W czasie przerwy międzysemestralnej w dniach od 23.02.2024 do 29.02.2024 planowane jest przeprowadzenie niezbędnych prac serwisowych na serwerach Platformy Zdalnej Edukacji, których skutkiem może być czasowy brak dostępu do Platformy w wyżej wymienionym okresie.

    Platforma Zdalnej Edukacji (RMS) przeznaczona jest do wspomagania procesu kształcenia realizowanego na Wydziale Matematyki Stosowanej.