Aktualności

Prace konserwacyjne na serwerze platforma.polsl.pl

Prace konserwacyjne na serwerze platforma.polsl.pl

Napisane przez: Administrator Platformy Zdalnej Edukacji ( )
Liczba odpowiedzi: 0

W okresie przerwy międzysemestralnej (11.02.2013-17.02.2013) przewidziane są prace konserwacyjne na serwerze platforma.polsl.pl, których skutkiem mogą być chwilowe przerwy w dostępie do serwera.