Polityka bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl.
  3. Serwis platforma.polsl.pl przetwarza dane osobowe użytkowników, zgodnie z obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym do poprawnego działania serwisu. Przetwarzanie tych danych prowadzone jest m.in. w celu uwierzytelnienia użytkownika podczas logowania się w serwisie.
  4. Korzystanie z serwisu Platforma Zdalnej Edukacji przez użytkownika, który nie jest pracownikiem, studentem, doktorantem Politechniki Śląskiej, wymaga każdorazowo udzielenia jego zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
  5. W przypadku, gdy użytkownik nie ukończył 16 lat, zgodę taką wyraża opiekun prawny (rodzic).
  6. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych korzystanie z serwisu może okazać się ograniczone, utrudnione lub całkowicie niemożliwe.
  7. Pracownicy, studenci, doktoranci Politechniki Śląskiej logują się do serwisu za pomocą danych uwierzytelniających wykorzystanych w usłudze poczty elektronicznej w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl.
  8. Użytkownik ma możliwość wglądu, oceny oraz aktualizacji udostępnionych do przetwarzania swoich danych osobowych, które zapisane są w tzw. profilu użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnej aktualizacji danych osobowych, poprzez ich edycję w profilu użytkownika. Może w tym celu także skontaktować się z administratorem lokalnym serwera lub przesyłając swoje żądanie za pośrednictwem systemu Helpdesk, dostępnego pod adresem: http://platforma.polsl.pl/helpdesk.

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  1. Rejestracja profilu użytkownika, który nie jest pracownikiem, studentem doktorantem Politechniki Śląskiej, na Platformie Zdalnej Edukacji oraz każdorazowe zalogowanie się w serwisie Platforma Zdalnej Edukacji oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, w którym osoba, której dane dotyczą w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w zakresie niezbędnym do poprawnego działania serwisu.

 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wystarczy w tym celu zaprzestanie działań, które tą zgodę każdorazowo potwierdzają tzn. dokonywania uwierzytelnienia celem zalogowania się w serwisie Platforma Zdalnej Edukacji.
  2. Dodatkowo użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z serwera Platformy Zdalnej Edukacji poprzez wysłanie swojego żądania za pośrednictwem systemu Helpdesk, dostępnego pod adresem: http://platforma.polsl.pl/helpdesk.
  3. Wycofanie lub nieudzielenie zgody na przetwarzane danych osobowych lub usunięcie tych danych z serwera może uniemożliwić w przyszłości uwierzytelnienie i korzystanie z serwisu Platforma Zdalnej Edukacji.

 4. Dostęp do danych osobowych
  1. Dostęp do danych osobowych użytkowników będą mieć wyłącznie pracownicy Politechniki Śląskiej upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie.
  2. Dane osobowe użytkowników nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 5. Okres przechowywania danych
  1. Dane użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do korzystania z usług świadczonych przez Platformę Zdalnej Edukacji oraz obsługi procesu dydaktycznego.

 6. Pozostałe informacje
  1. Podstawą do przetwarzania udostępnionych danych osobowych jest wyrażona zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  2. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje użytkownikowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej.
  5. Dane udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Zgoda na wykorzystanie plików cookies (tzw. ciasteczek)
  1. Serwis platforma.polsl.pl używa plików cookies.  Przechowywane w tych plikach informacje pozwalają dostosować serwis do potrzeb użytkownika oraz wykorzystywane są w celach statystycznych. Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik korzystający z serwisu WWW nie wyłączy w przeglądarce możliwości stosowania plików cookies oznacza to, że wyraża zgodę na ich stosowanie w tym serwisie. 
  2. Dodatkowe informacje na temat plików cookies są dostępne pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
  3. Dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystania plików cookies przez wykorzystywanie oprogramowanie Moodle są dostępne pod adresem: https://moodle.org/admin/tool/policy/view.php?versionid=2&returnurl=https%3A%2F%2Fmoodle.org%2F
  4. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę użytkownika na powyższe działania dotyczące wykorzystania plików cookies (tzw. ciasteczek).

 8. Podstawa prawna: 
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 października 2021, 20:29