Warunki techniczne

Minimalne warunki techniczne urządzenia końcowego korzystającego z Platformy Zdalnej Edukacji:

  • Dostęp do sieci Internet o przepustowości bitowej większej lub równej 512 kbps
  • Przeglądarka internetowa (klient HTTP) zgodna z HTML5. Większość popularnych współczesnych przeglądarek spełnia te wymagania.
  • W przypadku urządzeń stacjonarnych istnieje możliwość wykorzystania oprogramowania Moodle Desktop.
  • W przypadku urządzeń mobilnych istnieje możliwość wykorzystania oprogramowania Moodle Mobile.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 września 2021, 13:48