Administratorzy Lokalni Platformy Zdalnej Edukacji

Lp. Jednostka Administrator
1 Politechnika Śląska Piotr Kłosowski
2 Wydział Architektury Krzysztof Gerlic
3 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Piotr Kłosowski
4 — Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (1)  Jerzy Mościński
5 — Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (2) Michał Sawicki
6 — Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (3) Piotr Kłosowski
7 Wydział Budownictwa Rafał Krzywoń
8 Wydział Chemiczny Grzegorz Dzido
9 Wydział Elektryczny Marcin Maciążek
10 Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Anna Manowska
11 Wydział Inżynierii Biomedycznej Marcin Rudzki
12 Wydział Inżynierii Materiałowej Adrian Smagór
13 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Lesław Płonka
14 Wydział Matematyki Stosowanej Ewelina Domalik
15 Wydział Mechaniczny Technologiczny Sebastian Rzydzik
16 Wydział Organizacji i Zarządzania Piotr Janke
Jarosław Karcewicz
17 Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej  Wiesław Pamuła
18 Studium Języków Obcych Renata Pelka
Beata Kurzawińska
19 Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Piotr Dudzik
20 Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej Urszula Długaj
21 Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Grzegorz Kazanowski
22 Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (RKP) Paweł Wawrzała
23 Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (RKJO) Jacek Pradela
24 Wspólna Szkoła Doktorska Adrian Smagór
25 Centrum Zdalnej Edukacji Piotr Kłosowski

 

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 1 czerwca 2020, 10:31