Administratorzy Lokalni Platformy Zdalnej Edukacji

Lp. Jednostka Administrator
1 Politechnika Śląska Piotr Kłosowski
2 Wydział Architektury Krzysztof Gerlic
3 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Piotr Kłosowski
4 — Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (1)  Jerzy Mościński
5 — Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (2) Krzysztof Hanzel
6 — Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (3) Piotr Kłosowski
7 Wydział Budownictwa Rafał Krzywoń
8 Wydział Chemiczny Grzegorz Dzido
9 Wydział Elektryczny Marcin Maciążek
10 Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Anna Manowska
11 Wydział Inżynierii Biomedycznej Marcin Rudzki
12 Wydział Inżynierii Materiałowej Adrian Smagór
13 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Lesław Płonka
14 Wydział Matematyki Stosowanej Ewelina Domalik
15 Wydział Mechaniczny Technologiczny Sebastian Rzydzik
16 Wydział Organizacji i Zarządzania Piotr Janke
17 Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej  Wiesław Pamuła
18 Studium Języków Obcych Renata Pelka
Beata Kurzawińska
19 Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej  Urszula Długaj
20 Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Grzegorz Kazanowski
21 Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (RKP) Paweł Wawrzała
22 Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (RKJO) Jacek Pradela
23 Szkoła Doktorów Adrian Smagór
24 Ośrodek Sportu Arkadiusz Sypień
25 Centrum Kształcenia Ustawicznego Krzysztof Lazaj
26 Centrum Zdalnej Edukacji Piotr Kłosowski

 

Ostatnia modyfikacja: piątek, 30 lipca 2021, 10:29