News

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

by Administrator Platformy Zdalnej Edukacji -
Number of replies: 0

Szanowni Państwo,

  • W związku ze zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych wprowadzono niezbędne zmiany dotyczące zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 
  • Serwis platforma.polsl.pl przetwarza dane osobowe użytkowników, zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób określony w dokumencie o nazwie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Z poważaniem,
Administrator Platformy Zdalnej Edukacji