Zgodnie z Zarządzeniem nr 76/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej semestr letni roku akademickiego 2017/2018 rozpoczyna się 19 lutego 2018 r. Do tego dnia powinien zostać ustalony status wszystkich studentów w semestrze letnim – poprzez uzyskanie przez nich: rejestracji na ten semestr, warunkowej rejestracji (wpisu warunkowego), urlopu na uzupełnienie zaległości w nauce lub w inny sposób przewidziany przepisami Regulaminu studiów.

W okresie od 19 lutego do 28 lutego 2018 r. możliwe jest uzyskiwanie zaliczeń przez studentów, którzy nie mogli zdobyć zaliczenia w normalnym trybie – np. przez studentów zdających egzamin komisyjny, korzystających z urlopu zdrowotnego w trakcie sesji itd.